про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

організація охорони праці - посібник  НА CD

 

Для перегляду змісту виберіть необхідний розділ

 

Запропонований  комплект документації і навчальний посібник на компакт-диску дають можливість керівнику підприємства, спеціалісту з охорони праці або виконуючому його обов'язки виконувати свою роботу по організації охорони праці підприємства відповідно діючих Законів, нормативних актів і правил - підготовка необхідної документації (в тому числі для одержання дозволу), інструктажі, навчання, медогляди, атестація робочих місць, розслідування й облік нещасних випадків і т.д.

 

 

документація з питань охорони праці

Приведена документація дає можливість:

 • спеціалісту з охорони праці виконувати свою роботу по організації охорони праці відповідно до діючих Законів, нормативних актів та правил - підготовка необхідної документації, планування роботи, навчання, медогляди, атестація робочих місць, розслідування й облік нещасних випадків і т.д.;

 • підготувати пакет документів для одержання дозволу на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ;

 

Що та як потрібно робити?

 • Розробити та затвердити  документи підприємства з охорони праці

 • Завести, прошнурувати, пронумерувати та опечатати журнали з охорони праці

 • Скласти та затвердити плани роботи служби охорони праці

 • Забезпечити достатню кількість розроблених документів підприємства з охорони праці, державних нормативних актів, норм та правил, журналів, бланків

а також

 • Організувати проведення інструктажів

 • Організувати медичний огляд

 • Організувати навчання з охорони праці

 • Розслідування та облік нещасних випадків

 • Контроль проведення інструктажів та оформлення  документації

 • Контроль стану будинків, споруджень, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних правових актів по охороні праці

 • Контроль безпеки праці

 • Контроль умов праці та відпочинку

 • Контроль наявності і відповідності засобів захисту

 • Контроль наявності і відповідності знаків безпеки

 • Провести атестацію робочих місць

 • Оформити кабінет або куточок з охорони праці

 • Отримати дозвіл

При роботі з диском необхідно  відкрити  документи  та:

 • внести в документи (накази, переліки, програми, положення, інструкції) , де необхідно - реквізити підприємства, п.і.б. і посади керівників і співробітників (згідно штатного розкладу та видів виконуваних робіт);

 • визначитися з кількістю інструкцій з ОП по професіях і видам робіт (згідно штатного розкладу та видів виконуваних робіт);

 • визначитися з кількістю наказів з ОП по відповідальних (згідно штатного розкладу та видів виконуваних робіт);

 • заповнити, прошнурувати, пронумерувати, завірити підписом керівника і печаткою підприємства журнали по ОП;

 • усі документи затверджуються  керівником і завіряються печаткою підприємства;

 • бажано закупити нормативно-правові документи (закони, положення, журнали, бланки, знаки і т.д.),

 • якщо немає можливості - роздрукуйте з диска ;

для роботи  можете установити:

 • архіватор  WINRAR   (встановити)

 • перекладач Proling Office  (встановити)

 

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto:

ohr-truda@ukr.net

ot.kiev.ua

Оновлення 28.04.2015

Copyright © 2003 - 2013 KSV

 

про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт