Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

Дозволю собі сказати наступне:

       

Зазвичай тільки після аварій, нещасних випадків, перевірок і одержання Приписів на усунення недоліків  керівники підприємств займаються розробкою документації підприємства із питань охорони праці. Зроби вони це раніше - уникли б багатьох проблем, у тому числі і нещасних випадків.  Адже в процесі розробки документації визначаєтьcя як порядок виконання робіт, так і відповідальність керівників та виконавців. Насамперед, роботодавець наймає на роботу фахівця по охороні праці для того, щоб

 

- мінімізувати ризики відповідальності роботодавця;

- документація підприємства з питань охорони праці відповідала чинним Законам, нормам і правилам;

- проводилися інструктажі.

 

  Потім все інше - навчання, медогляди, атестація робочих місць, засоби захисту і т.д. - залежить від обсягів коштів на охорону праці - такі реалії.

   

Часто функції фахівця по охороні праці виконуються по сумісництву особами без відповідної підготовки або таких узагалі немає. У результаті - на більшості підприємств немає необхідної документації із питань охорони праці, не говорячи вже про наявність дозволів на початок (продовження) виконання роботи чи експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, норми та правила попросту ігноруються як керівниками, так і виконавцями...

приклад із життя

 

Проте безпосередню відповідальність  - дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, карну відповідно до Закону - за порушення вимог що до забезпечення безпечних умов праці найманих працівників   з керівників підприємств ніхто не знімав!

    Тому у керівників підприємств виникають проблеми із інспекторами з нагляду за охороною праці.

штрафні санкції

 

Служба охорони праці

 

Управління охороною праці, контроль безпечного виконання робіт на підприємстві здійснюється спеціально створеною Службою охорони праці (СОП), кількісний склад, обов’язки та права якої визначається ст.15 Закону «Про охорону праці» та Типовим положенням. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства(роботодавцю). Служба охорони праці - це узагальнююче поняття. Це може бути  відділ або інший елемент структури управління підприємства. Реально функції Служби охорони праці може виконувати один фахівець. Все залежить від специфіки підприємства.

Докладніше

 

  Одним із поширених порушень ст.15 Закону «Про охорону праці» та Типового положенням про Службу охорони праці на підприємствах є підпорядкування Служби охорони праці комусь іншому, а не роботодавцю, наприклад, Відділу кадрів (HR). Це нормально для країн, де  на підприємствах  створюється система управління охороною здоров'я й безпеки Health and Safety - там всі проблеми вирішуються через суд!

  А при нашому убогому фінансуванні (по залишковому принципу) Службі охорони праці ще й залишитися без прямої підтримки роботодавця - отримуємо  дещо аморфне, не дієздатне та мало ефективне (для галочки). Робіть висновки...

 

Управління охороною праці й обов'язки роботодавця

 

 

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.


   З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

 • створює відповідні служби і призначає посадових осіб, що забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їхнє дотримання;

 • розробляє при участі сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів й підвищення існуючого рівня охорони праці;

 • забезпечує виконання необхідних профілактичних мір відповідно до обставин, що змінюються;

 • упроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації й автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід по охороні праці і т.п.;

 • забезпечує належний стан будинків і споруджень, виробничого устаткування, моніторинг за їхнім технологічним станом;
  забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями з підсумків розслідування цих причин;

 • організує проведення аудита охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку і терміни, обумовлені законодавством, і по їхніх підсумках уживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

 • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти по охороні праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), і встановлюють правила виконання робіт і поводження працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства по охороні праці;

 • здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці;

 • організовує пропаганду безпечних методів праці і співробітництво з працівниками в області охорони праці;

 • уживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає в разі потреби професійні аварійно-рятувальні формування при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

 

ст. 13 Закону України "Про охорону праці"

 

 

Обов'язки працівника

 

 

Працівник зобов'язаний:

 • дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та   іншими   засобами   виробництва,    користуватися    засобами колективного та індивідуального захисту;

 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення зазначених вимог.

ст. 14 Закону України "Про охорону праці"

 

 

Health & Safety

 

 

    Останнім часом, у зв'язку із приходом міжнародних компаній в Україну, з'явилося й розвивається  таке поняття як Health and Safety Management System, Health and Safety, H&S. Що ж це таке?

   Це система управління охороною здоров'я й безпеки на підприємстві для усунення або мінімізації ризиків, впливу яких можуть зазнати  співробітники й інші зацікавлені сторони в процесі  їх діяльності.

     З огляду на те, як швидко розвивається Health and Safety  в крїнах Європи та північної Америки, з впевненістю можна сказати - подальша інтеграція України в світову економіку приведе до заміни(трансформації) діючої системи охорони праці на нову.

 

   Отже, керівникам підприємств необхідно переглянути організацію охорони праці на своїх підприємствах з врахуванням рекомендацій  із організації Health & Safety. Що це дає?

Докладніше

 

 

 

 

докладніше про організацію охорони праці

 

 

mailto: ohr-truda@ukr.net

Оновлення 08.01.2020

Copyright © 2003 - 2013 KSV


про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  | контакт