про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт

Служба охорони праці

RUS

 

ENg

 

Ukr

 

 

 

Health & Safety

 

Система управління Охороною здоров'я й виробничої Безпеки

 

 

Закони й стандарти в різних країнах у сфері охорони здоров'я й виробничої безпеки (у СНД - охорони праці) різняться, незважаючи на те, що фактори ризику в цілому однакові для всіх країн. Тому стало очевидно, що для компаній в усьому світу необхідно визначити мінімальні однакові вимоги в галузі охорони здоров'я й виробничої безпеки.

 • Загальне керівництво з охорони здоров'я й виробничої безпеки компанії розробляється на базі документа OHSAS 18001;

 • OHSAS 18001 - це «Система менеджменту здоров'я й безпеки» (Occupational Health and Safety Assessment Series) - рекомендації, орієнтовані на створення системи управління охороною здоров'я й виробничої безпеки компанії як складової частини загальної системи менеджменту компанії. OHSAS 18001 розроблений для забезпечення сумісності з ISO 9001 (якість) і ISO 14001 (екологія) стандартів систем менеджменту, з метою сприяння інтеграції якості, екології й охорони праці в систему управління безпеки компанії;

 • OHSAS 18002 - КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ OHSAS 18001

 • BS 8800-2004 "Системи менеджменту професійної безпеки й здоров'я. Керівництво". Популярний у Європі Британський стандарт - призначений для надання допомоги в розробці системи управління підприємством з метою допомогти організаціям у досягненні заявленої політики в галузі охорони здоров'я й безпеки.

 • Містить повний набір правил і приписів;

 

 

На цій основі створюється система управління охороною здоров'я й безпеки  Health & Safety компанії для усунення або мінімізації ризиків, впливу яких можуть зазнати  співробітники й інші зацікавлені сторони в процесі  їх діяльності.

 

Вигоди від впровадження системи управління охороною здоров'я й безпеки:


 - зниження кількості травм за рахунок попередження й управління небезпеками/ризиками робочих місць;
 - зниження потенційного ризику подій ( нещасних випадків, аварій);
 - гарантування підготовки кваліфікованої й компетентної робочої сили;
 - зниження руйнувань і матеріальних втрат через інциденти;
 - мінімізація пошкоджень у виробництві;
 - через зниження ризику - зниження страхових внесків і внесків за завдання збитків персоналу;
 - зниження втрат робочого часу;
 - забезпечення основи для інтеграції єдиної системи управління: якістю, навколишнім середовищем, охороною здоров'я й безпеки ;
 - ідентифікація, поширення, оновлення й дії відповідно регуляторним (законодавчим) вимогам;
 - поліпшення іміджу організації;
 - збільшення задоволеності працівників.

 

 

У чому важливість охорони здоров'я й безпеки?

 

 

Кожний працівник має право вертатися з роботи живим і здоровим

 

Цей моральний обов'язок

 • Є основою законодавства по охороні праці;

 • Має на увазі обов'язок роботодавця забезпечити благополуччя своїх співробітників і захист їх здоров'я в тому числі й від тілесних ушкоджень.

Конкуруючі інтереси

 

     Від будь-якої компанії, вимагають і чекають набагато більшого, ніж просто забезпечення охорони здоров'я й безпеки своїх співробітників.
  
Існує безліч конкуруючих інтересів з боку таких зацікавлених сторін як :

       Замовники  Акціонери  Співробітники   Контрагенти   Державна влада  Суспільство  й інше...

 

Рівновага інтересів

 

Яким інтересам слід віддати пріоритет?

Пріоритети кожної компанії визначаються, виходячи з її місії, бачення, корпоративних цілей, і відображаються в програмних заявах і політиках.

 

Політика компанії в галузі охорони здоров'я й безпеки

 • Охорона здоров'я й безпеки співробітників на робочих місцях має першорядну важливість і є ключовим чинником успіху компанії. Питання охорони здоров'я й безпеки є корпоративною метою поряд з якістю продукції й комерційним успіхом.

 •  Охорона здоров'я й безпека на виробництві підтримують і зміцнюють працездатність і мотивацію співробітників.

 • Безпека на виробництві є складовою частиною роботи всіх компаній і врахована – починаючи зі стадії планування – у всіх технічних, економічних і соціальних розрахунках.

 • Запобігання й застосування профілактичних заходів по підтримці охорони здоров'я й безпеки співробітників є найважливішим пріоритетом у діяльності компанії.

 • Керівники повинні бути прикладом для наслідування й відповідально підходити до виконання своїх обов'язків. Безпека й охорона здоров'я на виробництві є завданням, що стоїть перед керівництвом.

 • Безпека на виробництві залежить від участі й співробітництва усього персоналу.

 • Співробітники повинні відповідально, й у міру своїх сил, брати участь у забезпеченні охорони здоров'я й безпеки на виробництві.

 • Стандарти охорони здоров'я й безпеки персоналу компанії застосовуються й до співробітників сторонніх організацій, клієнтів та інших зацікавлених сторін. Це повинно братися до уваги при роботі зі сторонніми організаціями.

В цьому основна відмінність Health & Safety від охорони праці. Для реалізації цієї політики необхідно більше ресурсів, ніж на організацію охорони праці найманих працівників компанії!

 • Недотримання основних правил охорони здоров'я й безпеки на виробництві може привести до відповідних наслідків для керівників, співробітників і сторонніх організацій.

Але будь-яка виробнича діяльність компанії впливає на екологію.

 

Політика компанії в області управління охороною здоров'я, безпеки й екології (ОЗБЕ)

 • ОЗБЕ має першочергове значення

 • ОЗБЕ є завданням керівництва

 • Успішне управління ОЗБЕ залежить від участі й співробітництва з боку усього персоналу й вимагає комплексу простих і ясних правил.

 • Кожний співробітник повинен володіти даними правилами, щоб могти керуватися ними у своїй роботі.

   

   Ці Правила:

  • зрозумілі кожному;

  • не містять посилань на статті законів і приписів;

  • не є заміною внутрішнім правилам, як, наприклад, інструкціям;

  • легко можуть бути перевірені на їхнє дотримання.

   

   

  а також

   

   

  Жодна робота не є настільки важливою або терміновою, щоб виконувати її, зневажаючи правилами й нормами охорони здоров'я  й безпеки!

  Чому нещасні випадки відбуваються, незважаючи на те, що ми намагаємося їм запобігти?

   

    Найчастіше заздалегідь ніщо не передвіщає нещасних випадків.

   

    У кожному з випадків важливу роль відіграють людські дії, а некритичне відношення до роботи й ілюзія контролю над тим, що відбувається, є важливими факторами, що сприяють виникненню нещасних випадків!

   

    Що ж ми можемо зробити для запобігання нещасних випадків?

   

  Проаналізувати нещасні випадки, визначити причини й вжити заходів, щоб, по можливості, запобігти їхньому повторенню, а саме:

  1. Визначення небезпек

  2. Оцінка ризику

  3. Виконання захисних заходів

  1. Провести перспективний аналіз умов праці для виявлення небезпек (оцінка небезпек):

   • Загальний для всіх видів діяльності

   • На робочих місцях (огляди на місці)

   • На всіх існуючих об'єктах   

   у першу чергу - оцінка з погляду забезпечення охорони здоров'я  й безпеки!

    

  2. Ризик, пов'язаний зі специфічною небезпекою, є похідним від комбінації ймовірності одержання збитку й ступені важкості такого збитку.

   

  Ризик R = імовірність P  x  важкість S

   

  Чому часто виходять різні результати?

   

  Оцінка ризику завжди суб'єктивна!

  Важливу роль відіграють умови, що існують на момент оцінки:

  • людський фактор

  • стан навколишнього середовища

  • погода, час доби, особливості обладнання …

  1. На основі виявлених небезпек та оцінки ризиків розробляєм заходи та використовуємо засоби для усунення або мінімізації  ризиків аварії або нещасних випадків - інструктажі, засоби індивідуального та колективного захисту, режим роботи та інше.

  Важливо загострити своє почуття виявлення небезпеки й розвивати критичне відношення до навколишньої дійсності!

   

  Наслідки для бізнесу

   

  Крім витрат на лікування при травмі або захворюванні, кожний нещасний випадок спричиняє й інші, менш очевидні витрати.

  Такі витрати включають, наприклад,

  • Збиток майну

  • Простій

  • Тимчасове припинення роботи

  • Негативний розголос і інше...

  Фінансові наслідки нещасних випадків для бізнесу набагато серйозніші, чим ми звичайно думаємо!

   

   

   

  Якщо порівняти розглянуту систему управління охороною здоров'я й виробничої безпеки Health & Safety та діючою в Україні системою управління охороною праці, очевидна суттєва різниця не на користь національного законодавства:

  • охорона праці в Україні формально направлена на захист найманих, офіційно оформлених на роботу працівників(а що робити не оформленим не з їх вини працівникам, клієнтам, гостям та іншим зацікавленим сторонам?)

  • як можливо з офіційних 0.5% від фонду заробітної плати за попер��дній рік(при теперішній офіційній заробітній платі) забезпечити фінансування безпечних умов та стану охорони праці на підприємстві?

  • формальний підхід до інструктажів(аби в кращому випадку був запис в журналі та підпис працівника) приводять до масових порушень інструкцій з охорони праці як зі сторони керівників, так і виконавців з відповідними наслідками(немає реального механізму відповідальності)

  • погане фінансування забезпечення засобів індивідуального захисту та спецодягу - спецвзуття, навчання безпечним способам виконання робіт, медоглядів(посилання на відсутність коштів)

  Всі ці проблечи реально пов'язані з діючим в Україні законодавством в галузі охорони праці

   

   

  Отже, що робити?

   

   

  • Необхідно вивчити рекомендації й приклади по організації Health & Safety підприємства.

  • Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків, розробка захисних заходів на основі рекомендацій Health & Safety, а  розробка нормативної документації підприємства по охороні праці - відповідно до Законів, норм і правил України в галузі охорони праці.

  • Якщо рекомендації  Health & Safety жорсткіші, чим законодавство України, то застосовуйте рекомендації  Health & Safety!

  • Завжди вимоги безпеки на підприємстві із Health & Safety не повинні бути гіршими, чим того вимагає законодавство України!!!

  P.S.  З 1 січня 2011р в Україні діє  національний стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)  З метою пояснення вимог рекомендацій OHSAS 18001:2007 і його застосування  було прийнято Керівні вказівки щодо впровадження - OHSAS 18002;2008, відповідно до якого можна оцінити і сертифікувати СУОП діючого підприємства.

   

  ТРЕНИНГ Office Health & Safety

   

   

   

   

  докладніше про організацію охорони праці

   

   

  mailto: ohr-truda@ukr.net

  Оновлення 08.01.2020

  Copyright © 2003 - 2013 KSV

   

  про охорону праці  |  документи  |  інструкції  |  health & safety  |  послуги  |  wap  |  контакт